Näme üçin siňekler erbet meýilnama düzýän ýaly ellerini yzygiderli biri-birine sürtýärler?

Siňekleriň bir ýere gonanlarynda öňdäki iki ellerini bir-birine sürtýändikleri hakda pikir eden bolsaňyz gerek. Aslynda bu ýagdaýyň dürli sebäpleri bar. Geliň, bu sebäpleri öwreneliň! Esasanam…

View More Näme üçin siňekler erbet meýilnama düzýän ýaly ellerini yzygiderli biri-birine sürtýärler?