Facebook, Messenger bilen Instagram söhbetlerini resmi taýdan birleşdirdi.

Facebook, Messenger bilen Instagram söhbetlerini resmi taýdan birleşdirenligini habar berdi. Häzirki wagtda çäkli mukdarda, ýurtda bar bolan bu aýratynlyk ýakyn wagtda dünýä derejesine çykarylmagy göz…

View More Facebook, Messenger bilen Instagram söhbetlerini resmi taýdan birleşdirdi.