“Gel, obamyň lälesi” Allaýar Çüriýew/ Aýdym

Allaýar ÇüriýewAýdym“Gel, obamyň lälesi” Tebigat beripdir saňa,Bir ajaýyp gözellik.Seň gözleriň, serwi boýlym,Şahyrlara gazallyk. Ýüregimde ýalyn lowlar,Görmesem men günde, gyz!Aşygyňy ýakma beýle,Juwan kalbym, sende, gyz. Joralaryň…

View More “Gel, obamyň lälesi” Allaýar Çüriýew/ Aýdym