“Käbäm, seniň öwüdiň” Dursun TEKÄÝEWA.

Käbäm, seniň öwüdiň Kän ýerlerde azaşmakdan gorady,Mähribanym, käbäm, seniň öwüdiň.Kyn günümde maňlaýymdan diredi,Mähribanym, käbäm seniň öwüdiň. Aglajak bolamda aýap, göz ýaşym,Egilse, belende galdyryp başym,Ömür ýollarynda…

View More “Käbäm, seniň öwüdiň” Dursun TEKÄÝEWA.

“Sen bolmasaň” Suraý Babanyýazowa

Sen bolmasaň Köňüldäki şatlygym,Sen bolmasaň, bolmaýar.Bu näzenin ýaşlygym,Sen bolmasaň, bolmaýar. Agşam-säher, guşlugam,Ak säherde buşlugam,Her gün gelýän guşlaram,Sen gelmeseň, gelmeýär. Sözläre ýokdur hakym,Özüň bermeseň höküm,Kalbymdakyny hiç…

View More “Sen bolmasaň” Suraý Babanyýazowa