Älemiň temperaturasynyň sowamagyň deregine gyzýandygy anyklanyldy.

Alymlar şu güne çenli älemiň temperaturasynyň kem-kemden peselýändigini aýdylýardy. Emma täze gözlegler munuň tersini görkezdi. Gözlegleriň netijesine görä, älem kosmosdaky sürtülme intensiwligi bilen gyzýar. Geçen…

View More Älemiň temperaturasynyň sowamagyň deregine gyzýandygy anyklanyldy.