“Google” Bethoweniň doglan gününiň 250 ýyllygyna bagyşlap onlaýn konsert berer.

Dünýäniň iň uly gözleg motory bolan “Google”meşhur kompozitorlaryň biri bolan Lýudwig wan Bethoweniň 250 ýaşyny bellemekligi ünsden düşürmedi. 2020-nji ýylyň 17-nji dekabrynda Bethoweniň doglan gününiň…

View More “Google” Bethoweniň doglan gününiň 250 ýyllygyna bagyşlap onlaýn konsert berer.

Älemiň temperaturasynyň sowamagyň deregine gyzýandygy anyklanyldy.

Alymlar şu güne çenli älemiň temperaturasynyň kem-kemden peselýändigini aýdylýardy. Emma täze gözlegler munuň tersini görkezdi. Gözlegleriň netijesine görä, älem kosmosdaky sürtülme intensiwligi bilen gyzýar. Geçen…

View More Älemiň temperaturasynyň sowamagyň deregine gyzýandygy anyklanyldy.