“McDonald’s” Amerikada işçi güýjüniň ýetmezçiligi sebäpli 14 ýaşly çagalary işe alýar

ABŞ-nyň Oregon ştatynda ýerleşýän “McDonald’s”  restorany 14 we 15 ýaşly çagalary iş ýetmezçiligine salgylanyp, iş üçin ýüz tutmaga çagyrýar. Iş üçin ýüz tutmalaryň bardygyna garamazdan,…

View More “McDonald’s” Amerikada işçi güýjüniň ýetmezçiligi sebäpli 14 ýaşly çagalary işe alýar

Gün ulgamyndan başgada adamyň ýaşamagy ömri üçin amatly planetalar ýüze çykaryldy

Angliýanyň Kembrij uniwersitetiniň gözlegçileriniň anyklan “Hycean” diýip atlandyrýan planetalarynda okeanlar bilen gurşalan wodoroda baý atmosfera bar. Planetalaryň käbiri bir tarapdan hemişelik garaňky, käbiri bolsa ýagty.…

View More Gün ulgamyndan başgada adamyň ýaşamagy ömri üçin amatly planetalar ýüze çykaryldy