,

Hytaý başdaky ýagdaýyna gaýdyp geldi: Günlük waka sany 5 müň

Hytaýda koronawirus keseli rekord derejede ýokarlanmaga başlady. Ýurtda köçe çykmak gadagan edildi. Günlük wakalaryň sany 5 müňden geçdi.

Häzirki wagtda koronawirus hadysalaryň köpüsi ýurduň demirgazyk-gündogar bölegindäki Jilin welaýatynda gabat gelýär. Ýurduň Prezidenti Si Szinpin barha artýan wakalar boýunça çykyş etdi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.