,

“Saňa jaň edesim gelýär” Ogulnur ATAÝEWA

Saňa jaň edesim gelýär,
Soramak üçin halyñy.
Saña jañ edesim gelýär,
Küýsän mahalym düýnümi.

Saña jañ edesim gelýär,
Men ykbaldan şundan başga,
Hantama däl uly zada,
Ýöne göwün, göwün bolýa,
Eýgerenok däbe, kada.

Hyýalym ýok ullakan bir,
Kaýyl bolan-bolmadyga.
Munda sataşmaklyk üçin,
Sebäp känä ölmedige.

Ýöne buda ýol soñunda,
Gowuşmaga umyt daldir.
Men ýöne bir bu günleriñ,
Eçilendi seniñ bilen
Paýlaşyp, gülesim geldi.

Señ göwnüñde häzirem men
Barmykam bilesim geldi.
Gözüñe dolan ýaş bolup
Ýañagña siñesim geldi.

Ýatlap soñky pursatlarda
Aýralyga ýoluganmy,
Sessizje Dymasym geldi,
Señ içiñde näme baryn
Diñe señ bilýäniñ üçin,
Saña jañ edesim geldi…

One Reply to ““Saňa jaň edesim gelýär” Ogulnur ATAÝEWA”

Leave a Reply

Your email address will not be published.