,

“Facebook”-yň ady üýtgedildi: Kompaniýanyň täze ady “Meta” boldy

“Metaverse” tanyşdyrylyş dabarasynda “Facebook”-yň täze ady aýan edildi.

“Facebook” sosial mediany düýpgöter üýtgetmegi başaran kompaniýa. “Instagram” we “Whatsapp” ýaly kompaniýalara eýe bolmakdan başga-da, “Facebook Gaming” ýaly ulgamlar bilen her meseläni çözýän kompaniýa bolup durýar.

Köp adamlar kompaniýanyň täze adynyň näme boljakdygy bilen gyzyklandylar we eýýäm sosial mediýada bu barada üýtgeşik pikirler döräp başlady.

“Facebook” şu günden başlap kompaniýasynyň “Meta” ady bilen işlejekdigini habar berdi. “Facebook” adynyň indi ýeterlik däldigi sebäpli biraz wagt üýtgetmek isleýändiklerini mälim eden Mark Zukerberg, kompaniýanyň täze adynyň köp ýerde täzelenjekdigini we ünsi çekjekdigini belläp geçdi.

Begenç AZADOW,

D.Azady adyndaky
Gündogar dilleri we edebiýaty
fakultetiniň talyby.

Leave a Reply

Your email address will not be published.