Gün ulgamyndan başgada adamyň ýaşamagy ömri üçin amatly planetalar ýüze çykaryldy

Angliýanyň Kembrij uniwersitetiniň gözlegçileriniň anyklan “Hycean” diýip atlandyrýan planetalarynda okeanlar bilen gurşalan wodoroda baý atmosfera bar. Planetalaryň käbiri bir tarapdan hemişelik garaňky, käbiri bolsa ýagty.…

View More Gün ulgamyndan başgada adamyň ýaşamagy ömri üçin amatly planetalar ýüze çykaryldy