,

“Xiaomi” robot köpegini tanyşdyrdy

Tehnologiýa kompaniýalarynyň mahabat çärelerinde hödürlenen iň soňky önüm, adatça, sarp edijiler tarapyndan iň gyzykly we garaşylýan önüm bolup durýar. “Xiaomi” kompaniýasynyň mahabat çäresinde öz robot köpegi bilen tanyşdyrdy.

Kompaniýanyň köpden bäri garaşylýan täze planşeti we  birnäçe ownuk akylly öý enjamy şeýle-de soňky önümi bolan 4 aýakly köpegi bilen tanyşdyrdy. Bu köpek “CyberDog” diýlip atlandyrylýar. Bu köpek 128 GB içki ýada eýe bolup görýän zatlaryny ýadynda saklaýar. Bu köpegiň ýene bir aýratynlygy sekuntda 3,2 km tizlik bilen hereket edip bilýär.

Ysmaýyl ANNAGULYÝEW,

D.Azady adyndaky TMDDI-niň
Iňlis dili we edebiýaty
fakultetiniň talyby.

Leave a Reply

Your email address will not be published.