,

BMG: “Günorta Sudanda 100 müňden gowrak adam açlyk bilen ejir çekip biler”

Birleşen Milletler Guramasynyň Bütindünýä Azyk Maksatnamasy Günorta Sudana berilýän kömek kesilse 100 müňden gowrak adamyň açlyga duçar bolup biljekdigini duýdurdy.

Günorta Sudanly wekil oktýabr aýyndan kömek kesilse, Wau, Juba we Bor sebitlerinde azyk meseleleriniň bolup biljekdigini aýtdy.

100 müňden gowrak adamyň azyk problemasyny çözmek üçin 154 million dollar gerekdigi bellenildi. BMG-nyň maglumatlaryna görä, soňky ýyllarda Günorta Sudanda azyk meselesi köpelse-de, ilatyň 60 göteriminden gowragy bu ýagdaýa täsir edýär.

Ylham ADYŞEW,

D.Azady adyndaky TMDDI-niň
Iňlis dili we edebiýaty
fakultetiniň talyby.

Leave a Reply

Your email address will not be published.