,

Jahyllyk düwürtikleri üçin dermanlyk taýýarlanylşy

  1. Aloýeniň şiresine ezilip, sykylan 8 gat hasany düwürtijekleriň ören ýerine ýapmaly. 30 minutlap saklamaly. Muny her gün, soňra günaşa, biraz wagtdan soň hepde-de 2 gezek gaýtalamaly.
  2. Çäýnege atylan içi gök çaýly paketjigi biraz sowatmaly. Ýylysy gitmänkä düwürtikli ýere ýapmaly. Düzümi antioksidantly gök çaý deridäki toksinleri (zäherli maddalary) özüne siňdirýär.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *