,

ABŞ sanjym etdirenler üçin örtük talabyny ýatyrdy

ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýden koronawirusa doly sanjym edilen adamlara örtük geýmegiň zerurlygynyň ýokdugyny aýtdy. ABŞ-nyň Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezi COVID-19 düzgünleri barada täze gollanma çykandan soň, Baýden täze düzgünler barada beýanat berdi.

Baýden sanjymyň üstünlikli bolandygyny belläp, “114 günde 250 million dozada sanjym edildi. Biz munuň netijelerini görýäris.” -diýdi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *