,

“Instagram” täze aýratynlygyny yglan etdi

“Instagram” sosial ulgamy täze bir aýratynlyk hödürledi. Ýagny ol aýratynlyk arkaly, ulanyjylar gelen paýyş ýa-da kemsidiji sözleri gizläp bilerler.  Bu barada kompaniýanyň blogynda aýdylýar.

 Funksiýany isleýşiňiz ýaly açyp bilersiňiz. Bu funksiýa işe girizilen badyna algoritm şahsy sms habarlaryny we smaýlikleri gözden geçirýär. Talaba laýyk gelmeýänlerini bolsa ulanyja duýdurýar. Bu funksiýa diňe şahsy sms habarlary üçin elýeterlidir. Ayratynlyk eýýäm birnäçe ýurtlarda elýeterli bolmaga başlady.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *