,

“DD-cation” e-gazeti 007

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň “Diller dünýäsi” dil merkeziniň žurnalistika gurnagynyň meýletinleri tarapyndan “dd-cation” elektron neşriniň 7-nji sany çykdy.

Bu sany Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanýar.

“DD-cation” 007 pdf görnüşde ýüklaň (5 MB)

Eger “ddcation” döredijilik toparyna goşulmak isleýän bolsaňyz, habarlaşyp bilersiňiz: dillerdunyasi.center@gmail.com .

4 Replies to ““DD-cation” e-gazeti 007”

  1. Her gezek okayan sypdyrman! Yenede gyzykly kontentlerden doly tuweleme! Dowamly bolsun, garashyas indiki sanlaryna! Ustunlik hemranyz bolsn yashlar.

  2. Gazet gaty gowy cykypdyr. Yenede sunun yaly gazetlere garasyas. Hasam icindaki tazelikler, gyzykly maglumatlar gaty gowy bolupdyr. Indiki sanynyza sabyrsyzlyk bilen garasyas. Gazediniz tiz wagtdan cyksa hasam her hepdede gaty gowy bolardy. Number one 😊

Leave a Reply

Your email address will not be published.