,

Janly organizmleriň esasy sistematik birlikleri

Janly organizmleriň häzirki zaman klassifikasiýasynyň esasy sistematik birlikleri

Sistematik birlikler Mysallar
IMPERIÝAÖýjüksizler we öýjükliler
ÝOKARKY ŞALYKÝadrosyzlar we ýadrolylar
ŞALYKÖsümlikler, haýwanlar, kömelekler, drobýankalar- -pytraýanlar,wiruslar
AŞAKY ŞALYKBir öýjükliler we köp öýjükliler
TIP (BÖLÜMMysal üçin, hordalylar, bogunaýaklylar; ýalaňaç tohumlylar, ýapyk tohumlylar
KLASMysal üçin, süýrenijiler, guşlar; bir ülüşliler, iki ülüşliler
OTRÝADMysal üçin, ýylanlar
MAŞGALAMysal üçin, kepjebaşlar; selmeler
URUGMysal üçin, kepjebaş; sazak
GÖRNÜŞ Mysal üçin, Orta Aziýa kepjebaşy; gara sazak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *