,

Türkmenistan barada käbir geografiki maglumatlar

Türkmenistanyň meýdany – 491,21 müň km2.

Ilatynyň ortaça gürlügi – 1 km2-a düşüşi 11 adam.

Deňiz derejesinden iň beýik ýeri – 3139 m.

Deňiz derejesinden iň pes ýeri – 81 m.

Tutýan meýdanynyň uzynlygy km hasabynda: günbatardan gündogara tarapa – 1100; demirgazykdan günorta tarapa – 650.

Türkmenistanyň çetki nokatlary: demirgazykda, Ýaňgala harabaçylygynyň golaýyndaky Üstýurduň belent çüňki (köne ýurt) – 42°48′ dg.g.-de; günortada, Çilduhtar – 35°06′ dg.g.-de; günbatarda, Söýe «Süwe» burny – 52°27′ gd.u.-da; gündogarda, Hezretaksar depesi – 66°41′ gd.u.-da.

Leave a Reply

Your email address will not be published.