,

“Google” Bethoweniň doglan gününiň 250 ýyllygyna bagyşlap onlaýn konsert berer.

Dünýäniň iň uly gözleg motory bolan “Google”meşhur kompozitorlaryň biri bolan Lýudwig wan Bethoweniň 250 ýaşyny bellemekligi ünsden düşürmedi.

2020-nji ýylyň 17-nji dekabrynda Bethoweniň doglan gününiň 250 ýyllygyny Google – “Global Ode to Joy” atly halkara wideo taslamasy bilen ýatlamagy meýilleşdirýär.Meşhur kompozitoryň hormatyna gurnaljak bu onlaýn konsert, pandemiýa döwründe geçiriljek iň uly çäreleriň biri bolar. Konserde dünýäniň dürli künjeklerinden meşhur sazandalar gatnaşar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.