,

Koronawirusyň hakyky şekili ýüze çykaryldy.

Saud Arabystanynly alymlar koronawirusyň iň real keşbini paýlaşdylar. Bu şekil üçin elektron mikroskopda koronawirusy barlaýan hünärmenler, wirusyň soňky wersiýasy üçin çeşme diýip pikir edýärler.

2019-njy ýylyň ahyrynda ýüze çykan we 2020-nji ýylda durmuşymyza doly täsir eden koronawirus epidemiýasy boýunça gözlegler dowam edýär. Saud Arabystanynda hyzmat edýän King Abdullah Ylym we Tehnologiýa Uniwersitetiniň çäginde geçirilen täze gözleg, COVID-19 sebäp bolýan wirusynyň iň hakyky keşbini almaga ýardam berdi.

Saud Arabystanynda geçirilen gözleg ylmy, dünýä üçin möhüm ähmiýete eýedir. Sebäbi alymlar koronawirusyň iň real şekiliniň edilmeli gözlegler barada jikme-jik maglumatlary berjekdigine ynanýarlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *