Alymlar aýak ysyny ýok edýän nanotehnologiýa joraplaryny öndürdiler.

Alymlar islendik ugur boýunça täze açyşlaryny we gözleglerini  dowam etdirýärler. Köp adamlaryň garşylaşýan esasy meselesinden biri erbet yslar bolup durýar. Şeýle ýagdaýlaryň biri hem halanylmaýan…

View More Alymlar aýak ysyny ýok edýän nanotehnologiýa joraplaryny öndürdiler.