,

Kelleagyry nädip döreýär?

ABŞ-nyň alymlary adamlaryň kellesiniň nämeden agyrýandygyny anykladylar.
Geçirilen barlaglaryň dowamynda beýnide çenden artyk özboluşly molekulalaryň toplanmagy netijesinde, kellagrynyň döreýändigi belli boldy. Bu molekulalaryň mukdarynyň artmagy kellagra sebäp bolýan okislenme prosesine alyp barýar.

Şeýle hem alymlar bu nähoşluk bilen nädip göreşmelidigini mälim etdiler. Bakteriýalaryň mukdaryny kada getirmek üçin iýmitiňde C witamini saklaýan önümleri ulanmaly we arassa howada köp gezelenç etmeli.

C witamine baý önümler:
Limon;
Kiwi;
Pyrtykal;
Greýfrut;
Ananas;
Klubnika;
Pomidor;
Ysmanak;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *