,

Google programmasyna “Instagram”-daky ýaly hekaýalar aýratynlygy gelýär.

Google-niň hünärmenleri, Google programmasyna “Hekaýalar” aýratynlygynyň goşuljakdygyny habar berdi. Aýda 800 milliondan gowrak ulanyjy goşulýan Google programmasy, “Hekaýalar” aýratynlygy bilen has gowy maglumat we tejribe bermegi meýilleşdirýär.

Bu aýratynlyk häzirki wagtda ABŞ-da, Hindistanda we Braziliýada elýeterlidir. Geljekki günlerde bu aýratynlygyň beýleki ülkelerde hem elýeterli boljakdygy habar berilýär. Bu aýratynlyk “Tapmak” düwmesiniň ýokarky böleginde öz ornuny tapar.

Ulanyjylar ýokardaky ünsi çekýän hekaýa bassa, basan hekaýasy beýleki programmalardaky ýaly doly ekrana öwrüler. Islege görä, ekerany saga tarap süýşürip, başga bir hekaýa hem geçip bilner.

Leave a Reply

Your email address will not be published.