“Seni küýsedim” Aman Annamyradow/Aýdym

Aman AnnamyradowAýdymSeni küýsedim Geljegime umyt bilen garamda,Söýgüli dildarym, seni küýsedim.Söýgi älemine seýle çykamda,Syýa zülpi tarym, seni küýsedim. Deň-duşlarym tutýar maşgala toýun,Öz söýen gözeli bezeýär öýün.Haçan…

View More “Seni küýsedim” Aman Annamyradow/Aýdym