“Sen bolmasaň” Suraý Babanyýazowa

Sen bolmasaň Köňüldäki şatlygym,Sen bolmasaň, bolmaýar.Bu näzenin ýaşlygym,Sen bolmasaň, bolmaýar. Agşam-säher, guşlugam,Ak säherde buşlugam,Her gün gelýän guşlaram,Sen gelmeseň, gelmeýär. Sözläre ýokdur hakym,Özüň bermeseň höküm,Kalbymdakyny hiç…

View More “Sen bolmasaň” Suraý Babanyýazowa