,

Näme üçin möýler öz kereplerine ýelmeşmeýärler

Haçanda möýler öz kereplerini guranlarynda özlerinden sapak ýasap, onuň käbir hatarlaryny ýelmeşýän sapaklardan, käbirlerini bolsa ýelmeşmeýän sapaklar bilen örýärler, olara ýelmeşmeýän sapaklarynda ýöremek has amatly bolýar. Aslynda möýleriň aýaklarynyň aşagynda azajyk ýag bolýar we olara ýelmeşýän sapaklardan ýöremek kyn düşmeýär. Şol sebäpli hem olar öz kereplerine ýelmeşmän, islendik ýerinde erkin ýöreýärler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *