,

Trening: “Täze nesil žurnalistika”

Žurnalistykanyň täze trendleri bilen tanyşmak isleýän höwesjeň ýaşlar üçin okuw maslahaty geçirilýär.

Geçirilýän güni: 07.06.2020
Geçirilýän wagty: 10:00-15:00
Geçirilýän ýeri: AÝYD merkezi

1. Online žurnalistika we bloggerlik
2. Ilkinji türkmen dilindäki saýtlar haýsylar?
3. Mobil žurnalist ýanynda näme götermeli ?
4. Žurnalist nähili ewolýusiýadan geçmeli ?
5. Žurnalistika bilen baglanşykly geljegiň hünärleri ?
6. Žurnalistika bilen köp gazanç edip bolýarmy?
7. Content , layout , media arabaglanşygy ?
9. Dil(ler)-iň žurnalistikada ýeri ?

ÝAZYLMAK ÜÇIN BASYŇ

Habarlaşmak üçin:
+99361488555
+99361517100
bilgirje.tm@gmail.com
http://bilgirje.ashgabat.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *