,

Himiki hasaplamalar (reagentleriň artyk berilmegi) | Himiýa

Käbir halatlarda reaksiýa girýänleriň biri bolmalysyndan artyk berilýär., şonda haýsynyň artykmaç berlendigini ýüze çykarmak we ony hasaplamaga degişli mysal taýýarladyk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *