,

10 minutda Himiýanyň esasyny öwren Periodiki Tablisa | Himiýa

Edil dil öwreneniňizde harplardan başlaýşyňyz ýaly, Himiýany öwrenende hem periodiki tablisadan başlamak we onuň düýp manysyna düşünmek wajypdyr. Tebigatda esasy metal we metal däl, şol sanda metalloid (hem metal hem-de metal däl häsiýetli) ýaly elementler duş gelýär.
1A toparynyň elementleri (Birleşmelerinde +1 okislenme derejesi (charge))
2A toparynyň elementleri (Birleşmelerinde +1 okislenme derejesi (charge))
3A toparynyň elementleri (Birleşmelerinde +1 okislenme derejesi (charge))
4A toparynyň elementleri (Birleşmelerinde elektronlary paýlaşýarlar
5A topary -3
6A topary -2
7A topary -1
8A topary 0,
ýagny birleşme emele getirmeýän işjeň däl elementler (inert)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *