,

Haýwanlaryň atlandyrylyşy

Goýun:
ilki bolanda: guzy, soň tokly, işşek, öweç, maň, maňlamaz, mälemez.

Geçi:
ilki bolanda: owlak, soň çebiş, dog, erkeç, geçi, teke.

Düýe:
Köşek, torum, ogşuk, ikiýaşar, gaýalyk, duluç, düýe, ner, maýa, bugurçy.

Sygyr:
Göle (tana), tüwe, sygyr, öküzçe, öküz.

At:
Taýçanak, taý, at ýa-da gysrak (jynsyna görä).

Eşek:
Kürre, taýhar, eşek.

Bellik!:
Goýuna “guzulady”, geçi “owlaklady”, düýe “botlady”, sygyr “göleledi”, at, eşek “gunanlady” diýilýär.

Leave a Reply

Your email address will not be published.