,

Mümin Sekman “Limit Sizsiniz” kitaby

“Açylmadyk ganatlaryň ululygy bilinmez”
Andre Gide

Durmuşy nähili ýaşamaly?

Ýaşamak üçin galmalymy ýa-da galmak üçin ýaşamaly?

Türk ýazyjysy Mümin Sekman’yň bu kitabynda
ýokardaky soraglara we başga-da birnäçe durmuş bilen baglanyşykly soraglara jogap berýär.
“Ýaşap soň düşünmeli däl, düşünip soň ýaşamaly…” Mümin Sekman

Habarlaşmak üçin:

bilgirje.tm@gmail.com

bilgirje.tm@mail.ru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *