“Daň şemaly” Gara Seýitliýew/Aýdym

Gara SeýitliýewTürkmenistanyň halk ýazyjysy.Daň şemaly(Aýdym) Daň şemaly öper, oýnar zülpüňi,Men oýnasam, sen: “Oýnama!” diýýärsiň.Daň şemaly tapar, oýnar zülpüňi,Taryn öpsem, sen: “Aýnama!” diýýärsiň. Oýnasam-da öýkeleme, läligim,Oýunçy…

View More “Daň şemaly” Gara Seýitliýew/Aýdym

“Sen bolmasaň” Suraý Babanyýazowa

Sen bolmasaň Köňüldäki şatlygym,Sen bolmasaň, bolmaýar.Bu näzenin ýaşlygym,Sen bolmasaň, bolmaýar. Agşam-säher, guşlugam,Ak säherde buşlugam,Her gün gelýän guşlaram,Sen gelmeseň, gelmeýär. Sözläre ýokdur hakym,Özüň bermeseň höküm,Kalbymdakyny hiç…

View More “Sen bolmasaň” Suraý Babanyýazowa