Älemiň temperaturasynyň sowamagyň deregine gyzýandygy anyklanyldy.

Alymlar şu güne çenli älemiň temperaturasynyň kem-kemden peselýändigini aýdylýardy. Emma täze gözlegler munuň tersini görkezdi. Gözlegleriň netijesine görä, älem kosmosdaky sürtülme intensiwligi bilen gyzýar. Geçen…

View More Älemiň temperaturasynyň sowamagyň deregine gyzýandygy anyklanyldy.

Alymlar aýak ysyny ýok edýän nanotehnologiýa joraplaryny öndürdiler.

Alymlar islendik ugur boýunça täze açyşlaryny we gözleglerini  dowam etdirýärler. Köp adamlaryň garşylaşýan esasy meselesinden biri erbet yslar bolup durýar. Şeýle ýagdaýlaryň biri hem halanylmaýan…

View More Alymlar aýak ysyny ýok edýän nanotehnologiýa joraplaryny öndürdiler.