Hytaýda üýtgeşik dinozawrlaryň täze görnüşi tapyldy

Hytaýyň demirgazygyndaky Liaoning welaýatynda işleri geçirýän paleontologlar ozal görülmedik üýtgeşik dinozawrlaryň ikisiniň galyndysyny tapdylar. Alymlar bu dinozawr görüşleriniň, gazylan çykurda dynç alýarka wulkan atylyp içerde…

View More Hytaýda üýtgeşik dinozawrlaryň täze görnüşi tapyldy

“Instagram” tarapyndan ulanyjylar üçin täze aýratynlyklar peýda bolar.

Häzirki wagtda iň meşhur sosial media platformalarynyň biri bolan “Instagram” öz ulanyjylary üçin täze aýratynlyklary hödürlemegini dowam etdirýär. Kompaniýanyň bu gezekki üstünde işeýän aýratynlygy “Instagram”…

View More “Instagram” tarapyndan ulanyjylar üçin täze aýratynlyklar peýda bolar.